بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
گروه زیست دریا, دانشکده علوم زیستی
29903193 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران-ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم زیستی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

1.       عضو هيئت علمی گروه زيست شناسی علامه طباطبايی 1360 – 1358

2.       عضو هئيت علمی گروه زيست شناسی دانشگاه شهيد بهشتی 1364-1360

3.       عضو هيئت علمی گروه  شيلات و محيط زيست دانشگاه گرگان 1376- 1365

4.       عضو هئيت علمی گروه زيست شناسی دانشگاه شهيد بهشتی  1376– ادامه دارد

 

 

جوایز علمی

 

 1. بورسیه وزارت علوم و آموزش عالی به مدت 6 سال جهت ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکتری در آمریکا (1357-1351)
 
سوابق کاری

مدير گروه شيلات و محيط زيست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان1370 – 1366

معاون پژوهشی دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1374 – 1372

عضو كميته استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1375-1373

عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده شيلات و محيط زيست 1376-1374

مدير کل دفتر آبزيان و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست 1377 ( مامور خدمت)

عضو شوراي پژوهشي علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي 1384-1380

معاون پژوهشی پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي 1385

 

 

سوابق تحصیلی

 

 1.  ليسانس کشاورزی ( گرايش محيط زيست ) – دانشگاه تبريز 1351
 2. فوق ليسانس  آبزيان و حيات وحش- Fisheries and wildlife – دانشگاه ايالتی ميشيگان آمريکا 1354 
 3.   دکتری (PhD) آبزيان و حيات وحش –  Fisheries and wildlife- دانشگاه ايالتی ميشيگان آمريکا 1357
علایق پژوهشی

 

 1. اکولوژی جانوری 
 2. پویایی شناسی جمعیت مهره داران
مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • 1.افشین دانه کار، عاطفه سمایی و بهرام حسن زاده کیابی. بررسی و معرفی فون شکمپایان ذخیره گاه بیوسفری حرا در سواحل شمالی خلیج فارس. پژوهش و سازندگی. 1382.
  2.جاسم غفله مرمضی، مصطفی احمد المختار و بهرام حسن زاده کیابی. مقایسه ویژگیهای مورفومتریک مریستیک و توزیع فراوانی طولی ماهی صبور (Tenualosa ilisha Ham. Buch. 1822) در گذرگاه های مهاجرت آن در استان خوزستان. پژوهش و سازندگی 1377.
  3. بهرام حسن زاده کیابی و احسان کامرانی. پویایی شناسی جمعیت میگوی سفید هندی ( Penaeus indicus ) در آبهای ساحلی جاسک. پژوهش و سازندگی 1380.
  4. لعبت جابر، بهرام حسن زاده کیابی. شناسایی و بررسی بیولوژی یکی از آمفی پودهای خط ساحلی جنوب دریای خزر. پژوهش و سازندگی. 1377.
  5. محمد ابراهیم صحتی ثابت، بهرام حسن زاده کیابی و علی پازوکی. 1382 . بررسی تنوع غذایی چرخ ریسک بزرگ Parus majorL. 1758 (Passeriformes: Paridae) در جنگلهای جلگه ای مازندران (نور). پژوهش و سازندگی.
  6. رحمت ندافی، باقر مجازی امیری، بهرام حسن زاده کیابی و اصغر عبدلی. 1380. بررسی مقایسه ای ویژگیهای ریخت سنجی و شمارشی ماهی کلمه در مصب گرگانرود و تالاب انزلی. منابع طبیعی ایران.
  7. حسن عباسیان، بهروز بهروزی راد، بهرام حسن زاده کیابی و کوروش کاوسی. 1385. بررسی عادات غذایی بز کوهی در منطقه خرم دشت کلاردشت. پژوهش و سازندگی..
  8. صفرپورعلی دارستانی، امیر عباس بازیار لاکه و بهرام حسن زاده کیابی. 1384. مطالعه کاریولوژیک ماهیان
  9. Barbus capito, Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران. منابع طبیعی ایران.
  10. بابا مخیر، بهرام حسن زاده کیابی و سهراب کوهستان اسکندری. 1379. بررسی آلودگی سیاه ماهی رودخانه پارک ملی گلستان به خار سر آکانتوسفالورنکونیدوس و سخت پوست تراکلیاستس. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران..
  11. مهوش سیفعلی، بهرام حسن زاده کیابی و اتابک مهجور آزاد. 1383 . سیستماتیک دو گونه از Tooth- carp ( جنس آفانیوس Nardo, 1827 ) Aphanius ( Actinopterygii: Cyprinodontidae) در ایران. مجله علوم پایه.
  12. رحمان پاتیمار، بهرام حسن زاده کیابی، نیکلای سالینیکوف ، ابوالقاسم كمالی و منصور مصداقی. 1383. تجزیه وتحلیل تک متغیره و چند منظوره تنوع پذیری صفات ریخت شناسی در بین جمعیت های کلمه در تالاب های گمیشان، آجی گل و آلما گل. مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی.
  13. رحمت ندافی، باقر امیری مجازی، محمود کرمی، بهرام حسن زاده کیابی و اصغر عبدلی. 1381 . بررسی بعضی ویژگیهای بوم شناسی و زیست شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus ) در تالاب انزلی. مجله منابع طبیعی ایران.
  14. ناهید نهاوندی، مسعود شیدایی، علیرضا میرزاجانی و بهرام حسن زاده کیابی. 1383 . تفاوت های درون گونه ای
  15. Pontogammarus maoticus در سواحل جنوبی دریای خزر. علوم محیطی.
  16. حسین مصطفوی، بهرام حسن زاده کیابی و هومان لیاقتی. 1383 . بررسی برخی از مهمترین عوامل بر هم زننده اکوسیستم های رودخانه ای حوزه آبخیز رودخانه تالار استان مازندران. علوم محیطی.
  17. فریبا عطایی، محمد پور کاظمی، بهرام حسن زاده کیابی و مسعود شیدایی. 1382 . بررسی پلی مورفیسم ناحیه کنترل mtDNA تاسماهی ایرانی Acipenser persicus در رودخانه سفیدرود و جنوب شرقی دریای خزر. علوم محیطی.
  18. علیرضا میرزاجانی، بهرام حسن زاده کیابی و سیامک باقری. 1385 . بررسی رشد لارو و برآورد جمعیت گونه Rana ridibunda در تالاب انزلی. مجله زیست شناسی ایران.
  19. منصور علی آبادیان، جمشید درویش و بهرام حسن زاده کیابی. 1375 . مطالعه درون گونه ای پایکا ( Ochotona rufescens ) در استان خراسان. مجله زیست شناسی ایران.
  20. محمد صیاد بورانی، شعبانعلی نظامی و بهرام حسن زاده کیابی. 1380 . زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی ( Carassius auratus gibelio ). مجله علمی شیلات.
  21. فرهاد کیمرام، حسین عمادی و بهرام حسن زاده کیابی. 1380 . بررسی رژیم غذایی تون زرد باله ( Thunnus albacares ) دریای خزر. مجله علمی شیلات.
  22. آریا اشجع اردلان، حسین عمادی، بهرام حسن زاده کیابی و احمد سواری. 1379. بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخرهایa acucullat Saccostrea در سواحل دریای عمان. مجله علمی شیلات.
  23. رحمت ندافی، باقر امیری مجازی، محمود کرمی، بهرام حسن زاده کیابی و اصغر عبدلی. 1381. بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان. مجله محیط شناسی.
  24. حمید گشتاسبی میگونی، مهران جهانشاهی، کوروش کاووسی و بهرام حسن زاده کیابی. 1381. بررسی عادات گیاهخواری خوک وحشی ( Sus scrofa )در پارک ملی گلستان. مجله محیط شناسی.
 • 1- پارک ملی گلستان.1372. سازمان حفاظت محیط زیست. بهرام حسن زاده کیابی، بهرام زهزاد، بیژن فرهنگ دره شوری، هنریک مجنونیان، حمید گشتاسب.
  2- جغرافیای جانوری جهان. 1384. سازمان حفاظت محیط زیست. هنریک مجنونیان، محمد دانش، بهرام حسن زاده کیابی.
  3- جغرافیای جانوری ایران (جلد اول). 1384. سازمان حفاظت محیط زیست. هنریک مجنونیان، بهرام حسن زاده کیابی محمد دانش.
  4- جغرافیای جانوری ایران (جلد دوم). 1384. سازمان حفاظت محیط زیست. هنریک مجنونیان، بهرام حسن زاده کیابی محمد دانش.
  5- اکوسیستم های تالابی و رودخانه ای استان گلستان. 1378. سازمان حفاظت محیط زیست. بهرام حسن زاده کیابی، رمضانعلی قائمی، اصغر عبدلی.
  6- پارک ملی گلستان- ذخیره گاه زیستکره. 1378. سازمان حفاظت محیط زیست. هنریک مجنونیان، بهرام زهزاد، بهرام حسن زاده کیابی، بیژن فرهنگ دره شوری.
  7- منطقه حفاظت شده جهان نما. 1379. سازمان حفاظت محیط زیست. بهرام حسن زاده کیابی، رمضانعلی قائمی.
  8- آزمایشگاه جانورشناسی (2) . 1374. دانشگاه پیام نور. بهرام حسن زاده کیابی.
  9- جانورشناسی (2).1375. دانشگاه پیام نور. بهرام حسن زاده کیابی.
  10-تنوع زيستي منطقه حفاضت شده مند. مصطفوي و همكاران ( بهرام كيابي). 1386. دانشگاه شهيد بهشتي
  11-اصغر عبدلی، بهرام کیابی، حسین مصطفوي، بابک موسوی، فراهم احمدزاده، پونه رسولی، حسین دلشب و آقایار مرادی. اطلس حیات وحش (مهره داران) استان بوشهر. انتشارات معارف. 1388
  12-اصغر عبدلی، بهرام کیابی، هومان لیاقتی، حسین مصطفوی، احمدرضا محرابیان، کورس خوشبخت، بابک موسوی، پونه رسولی، فراهم احمدزاده، حسین دلشب، آقایار مرادی . اطلس طبیعت گردی استان بوشهر. انتشارات معارف. 1388 13-حسین مصطفوی، بهرام کیابی، هومان لیاقتی، اصغر عبدلی، احمدرضا محرابیان، کورس خوشبخت، سعیده نجمی زاده، فراهم احمدزاده، کاوه صمیمی نمین، مجید بختیاری، جواد جوزایی، حسین دلشب، محمود رضایی، آقایار مرادی، امیر مهدویانی. طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش خارکو. انتشارات معارف. 1388 .


 • 25. 23. J. Ghafleh Marammazi, G.R.Eskandari, M.A.Al-Mukhtar & B.H.Kiabi. 2004. Study of spawning season and spawning Ground of Soboor (Tenualosa ilisha, Ham, Buch., 1822) during its Migration in Khuzestan Rivers. Iranian Journal of Fisheries Sciences.
  26. 24. A.R.Mirzajani, B.H.Kiabi & S.A.Nezami.2005. Some ecological indices of the Caspian Sea Amohipoda at different depths in Guilan offshore. Iranian Journal of Fisheries Sciences.
  27. J.Mansoori & B.H.Kiabi.2003. Ecological Status of the Houbara (Chalmydotis undulata) Population in Iran. Journal of Environmental Science.
  28. 1- W.Vetter, C.Natzeck, B.Luclas, G.Heidemann, B.H.Kiabi & M.Karami. 1995. Chlorinated hydrocarbins in the blubber of a Seal ( Phoca caspica) from the Caspian Sea. Chemospher. 30.
  29. 2- J.H.Stock, A.R.Mirzajani, R.vonk, S.Naderi & B.H.Kiabi. 1998. Limnic and brackish water Amphipoda ( Crustacea) from Iran. Beaufortia. 28.
  30. 3- B.H.Kiabi, B.Zehzad, H.G.Kami & S.Shafii. 1999. on a new record of the Persian Skink, Ophiomorus persicus, in Iran. Zoology in the Middle East. 19.
  31. 4- B.H.Kiabi, A.Abdoli & M.Naderi. 1999. Status of the fish fauna in the South Caspian Basin of Iran. Zoology in the Middle East.18.
  32. 5- P.Safar, Kh.Mahmood, B.H.Kiabi & M.Sheidai. 2000. Karyological study of two populations of Capoeta capoeta from North Iran. Cytologia.65.
  33. 6- A.R.Mirzajani & B.H.Kiabi. 2000. Distribution and abundance of coastal Caspian Amphipoda ( Crustacea) in Iran. Polskie Archiwum Hydrobiologii. 47.
  34. 7- B.H.Kiabi & A.Abdoli .2000. Fish distribution ad abundance in the inland waters of Hormuzgan Province, Iran, with particular reference to endemic species in rivers. Polskie Archiwum Hydrobiologii. 47.
  35. 8- M.Seyfali, B.H.Kiabi & M.Shaeidai. 2002. Karyotypr of Aphanius ap. From Iran. The nucleus. 45.
  36. 9- M.Khodabandeh, B.H.Kiabi, SY.Seyedna & M.Shaeidai. 2002. Karyotype analysis of Neogobius caspius. The nucleus. 45.
  37. 10- B.Zehzad, B.H.Kiabi & H.Madjoonian. 2002. The natural areas and lanscape of Iran: an overview. Zoology in the Middle East. 26.
  38. 11- B.H.Kiabi, B.F.Dareshouri, R.A.Ghaemi & M.Jahanshah. 2002. Population status of the Pesian Leopard ( Panthera pardus saxicolor Pocock, 1927) in Iran. Zoology in the Middle East. 26.
  39. 12- H.Abbasian, B.H.Kiabi & K.Kavousi . 2004. Food habits of Wild Goat, Capra aegagrus aegagrus, in the Khorramabadasht area, Kelardasht, Iran. Zoology in the Middle East. 33.
  40. 13- B.H.Kiabi, R.A.Ghaemi, M.Jahanshahi & A.Sassani .2004. Population status, biology and ecology of the Maral, Cervus elaphus maral, in Golestan National Park, Iran. Zoology in the Middle East. 33.
  41. 14- R.Naddafi, A.Abdoli, B.H.Kiabi, B.Mojazi Amiri & M.Karami. 2005. Age, grpwth and reproduction of the Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) in the Anzali and Gomishan wetlands, North Iran. Journal Applied Ichthyology. 21.
  42. 15- H.Cheatsazan, H.G.Kami, B.H.Kiabi & V.Rabani. 2006. Sexual dimorphism in the Caucasian Rock Agama, Laudakia caucasia (Sauria=Agamidae). Zoology in the Middle East.39.
زمینه تخصصی
 1. اکولوژِی  و مدیریت حیات وحش
 2. پویایی شناسی جمعیت مهره داران
دروس ارائه شده

 

جانورشناسي مهره داران - جانورشناسي بي مهرگان - اكولو‍ژي عمومي - اكولوژي عملي- زيست شناسي عمومي- بيولوژي حيوانات شكاري- فنون مديريت حيات وحش-  اكولوژي حيات وحش- زبان تخصصي زيست شناسي- زبان تخصصي شيلات- پويايي شناسي جمعيت آبزيان- ارزيابي ذخاير آبزيان- بيوسيستماتيك جانوري- پرنده شناسي- جغرافياي جانوري- بوم شناسي پيشرفته دريا

ا