انجمن علمی علوم و فناوری‌های زیستی

طبق تصمیم‌ دانشکده علوم و فناورى زيستى، دو انجمن علمی زیست‌شناسی و بیوتکنولوژی دانشگاه شهيدبهشتى با یکدیگر ادغام شده و از این پس، يك انجمن با نام انجمن علمی علوم و فناوری زیستی فعاليت خواهد کرد.
همچنین جهت انتقادات، پیشنهادات، نظرات و همكارى در بخش هاى مختلف مي‌توانيد از طریق روابط عمومی يا با اعضا شورا مركزى در ارتباط باشيد.
@Anjoman_Admin
قابل ذكر است هرگونه مشاركت تنها با بخش علمى نهادها و موسسات مى‌باشد.
 قبل از برگزاری هر رویداد توسط دانشجویان، صلاحیت آن باید توسط معاونت فرهنگی تایید شود و انجمن نیز در حمایت از آن‌ها کمک خواهد كرد.
همچنین هر دو نشریه «سیناپس» و «پرایمر» زیر نظر انجمن منتخب جديد در سال تحصيلى جارى به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

اعضای منتخب شورای مرکزی، طبق نتایج انتخابات دانشجویی در سال ١٤٠٣-١٤٠٢ به شرح زیر هستند:

  • هلیا حاجی حسنی (دبیر)
  • علی دهقانى (نائب دبیر)
  • آناهیتا قادری (سردبیر نشریه سیناپس)
  • ارشیا جهانگیری (مدیر مسئول نشریه سیناپس)
  • مینا منافی (سردبیر نشریه پرایمر و مدیر کارگروه مالی)
  • عرفان زند (مدیر مسئول نشریه پرایمر و مدیر کارگروه ترویجی)
  • فاطمه تاجیک (مدیر کارگروه پژوهشی)
  • هانیا رنجبر (مدیر کارگروه آموزشی)
  • هدی اشکوری (مدیر کارگروه روابط عمومی)
Responsive Image
راه‌های ارتباطی با اعضا:
heliahajihassani@yahoo.com
@alidehghany
@Halloweensoul
@A_Y3LL0W
@Miiknow
@erfanzand101
@faattjk
@ilmtbs
@Eshkevari_hoda