رئیس دانشکده

دکترمحمدرضا بیگدلی
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
29905902 و 29905901
29905403
mr_bigdeli [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
فعالیت‌های اجرایی:
  • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم شناختی و مغز 1398 ← 1400
  • معاون آموزشی دانشکده علوم شناختی 1396 ← 1398
  • مشاور فرهنگی 1392 ← 1395
  • هسته سلامت قلب عروق - عضو هیئت موسس 1394 ← 1396
  • معاون آموزشی دانشکده علوم شناختی 1394 ← 1396
  • هیات تحریریه 1392 ← تا زمان حال
  • مدیر گروه علوم جانوری 1392 ← 1396
  • استاد راهنما 1389 ← تا زمان حال