معرفی هرباریوم

هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی در سال 1346 هم‌زمان با تاسیس گروه زیست شناسی فعالیت خودرا آغاز نموده است.

این هرباریوم دانشگاهی بالغ بر 14000 نمونه ازتیره های متنوع گیاهان عالی شامل نمونه های ارزشمندی از استان‌های متنوع کشور بویژه استان تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، همدان، کردستان، کرمانشاه،مرکزی، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی وغربی،کردستان، اردبیل و نیز فلور دانشگاه شهید بهشتی (320گونه گیاهی)،‌ فلورشهر تهران نگهداری می‌گردد.

هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی به‌عنوان ستاد ودبیرخانه مرکزی اطلس گرده شناسی گیاهان گلدار ایران می‌باشد که از سال 1390در حال راستای شناسایی، تهیه تصاویر الکترونی، نگارش شرح گرده شناسی و تهیه بانک اطلاعات تاکسونومیک گرده شناسایی ایران با همکاری برخی از دانشگاه‌های داخلی فعالیت می‌کند. این هرباریوم در طی همکاری با مرکز آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال تهیه اطلس گرده گیاهان تهران با تاکید برگیاهان آلرژی‌زا می‌باشد. به‌علاوه هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی در قالب همکاری علمی بین‌المللی در راستای آنالیزالگوهای انتشار و حفاظت خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی ایران با دانشگاه‌های بین‌المللی همکاری می‌نماید.

برگزاری کارگاه بین‌المللی مشترک با موزه تاریخ طبیعی وین اتریش از سایر فعالیت‌های بین‌المللی این هرباریوم می‌باشد. هرباریوم دانشکده در سطح داخلی با هرباریوم داخلی به مبادله نمونه می‌پردازد.هرباریوم دانشکده علوم زیستی با حروف اختصاری HSBUدر فهرست بین‌المللی هرباریوم‌های دنیا (http://sweetgum.nybg.org) ثبت شده است.

سرپرست هرباریوم در حال حاضر برعهده جناب آقای دکتر محرابیان می‌باشد.

 

Responsive Image
Responsive Image