راهنماهای آموزشی

راهنمای تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی
(بخش پایان‌نامه)
راهنمای درخواست دفاع در مقطع کارشناسی‌ارشد
فلوچارت آزمون جامع آموزشی دانشجویان مقطع دکتری
راهنمای تغییر عنوان پایان‌نامه یا رساله دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری
راهنمای فرآیند همانند‌جو ویژه دانشجویان دکتری
راهنمای فرآیند همانند‌جو ویژه دانشجویان کارشناسی‌ارشد
راهنمای استفاده اعضای هیات‌علمی در سامانه همانند‌جو
سوالات متداول همانند‌جویی
راهنمای ثبت درخواست حذف اضطراری
راهنمای درخواست انصراف از تحصیل
راهنمای ثبت پیشنهاده (پروپزال) در ایران‌داک
فلوچارت راهنمای سامانه همانند‌جو
فرم راهنمای تصویب موضوع جهت اخذ درس پایان‌نامه