هرباریوم

هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی در سال 1346 هم‌زمان با تاسیس گروه زیست‌شناسی فعالیت خودرا آغاز نموده است. این هرباریوم دانشگاهی بالغ بر 14000 نمونه از تیره‌های متنوع گیاهان عالی شامل نمونه‌های ارزشمندی از استان‌های متنوع کشور به‌ویژه استان تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی وغربی، کردستان، اردبیل و نیز فلور دانشگاه شهید بهشتی (320 گونه گیاهی)،‌ فلور شهر تهران نگهداری می‌گردد.

هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی به‌عنوان ستاد و دبیرخانه مرکزی اطلس گرده‌شناسی گیاهان گل‌دار ایران می‌باشد که از سال 1390 در حال راستای شناسایی، تهیه تصاویر الکترونی، نگارش شرح گرده‌شناسی و تهیه بانک‌اطلاعات تاکسونومیک گرده‌شناسی ایران با همکاری برخی از دانشگاه‌های داخلی فعالیت می‌کند. این هرباریوم در طی همکاری با مرکز آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال تهیه اطلس گرده گیاهان تهران با تاکید بر گیاهان آلرژی‌زا می‌باشد. به‌علاوه هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی در قالب همکاری علمی بین‌المللی در راستای آنالیز الگوهای انتشار و حفاظت خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی ایران با دانشگاه‌های بین‌المللی همکاری می‌نماید.

برگزاری کارگاه بین‌المللی مشترک با موزه تاریخ طبیعی وین اتریش از سایر فعالیت‌های بین‌المللی این هرباریوم می‌باشد. هرباریوم دانشکده در سطح داخلی با هرباریوم داخلی به مبادله نمونه می‌پردازد. هرباریوم دانشکده علوم زیستی با حروف اختصاری HSBU در فهرست بین‌المللی هرباریوم‌های دنیا (http://sweetgum.nybg.org) ثبت شده است.

پیوندها:
فهرست هرباریوم‌های دنیا