کتابخانه

ساختمان کتابخانه، با مساحتی حدود 111 متر در داخل ساختمان دانشکده قرار دارد که به بخش‌های امانت، مرجع، نشریات، پایان‌نامه‌ها، رایانه و جستجوی رایانه‌ای تقسیم شده است. کتابخانه دانشکده از نظر تشکیالت سازمانی و وظایف به 3 بخش تقسیم می‌شود:

  • 1- امانت و مراجعه

  • 2- پایان‌نامه

  • 3- مرجع و نشریه

راهنماها:
راهنمای تسویه‌حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی (بخش پایان‌نامه)
وبینار آشنایی با فرآیند تولید آثار علمی (کتاب و مجلات) برای اعضای هیات‌علمی دانشکده
تسویه‌حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی
تازه‌های کتاب:
تازه‌های کتاب اردیبهشت 1402
تازه‌های کتاب تیر 1401
تازه‌های کتاب خرداد 1401
تازه‌های کتاب بهمن و اسفند 1400
تازه‌های کتاب دی 1400
تازه‌های کتاب پاییز 1400
آثار و تألیفات اعضای هیئت‌علمی
آثار و کتب تألیفی 1401
آثار استادان دانشکده سال 1400
آثار استادان دانشکده تا سال 1399
دانلودها:
آیین‌نامه و خط‌مشی کتابخانه
برنامه کتابخانه
سفارش کتاب
فرم‌ها
اطلاعات تماس:
29905919
bio.lib@sbu.ac.ir
ساعت کار: 15-8
مسول کتابخانه: خانم نسرین یوسفی