کتابخانه

کتابخانه دانشکده در طبقه دو و نیم ساختمان جدید دانشکده جنب استخر دانشگاه  قرار دارد که به بخش‌های امانت، مرجع، نشریات، رایانه و جستجوی رایانه‌ای تقسیم شده است.
​​​​

تشکیلات کتابخانه:

کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی از نظر تشکیلات سازمانی و وظایف به 3 بخش تقسیم می‌شود:
  • 1- امانت و مراجعات

  • 2- پایان نامه‌ها

  • 3- مرجع و نشریات

رویدادها:
نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه 1403
دسترسی به پورتال آذرسا (کتابخانه) از خارج از دانشگاه
راهنماها:
راهنمای تسویه‌حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی (بخش پایان‌نامه)
تازه‌های کتاب:
تازه‌های کتاب اردیبهشت 1402
تازه‌های کتاب تیر 1401
تازه‌های کتاب خرداد 1401
تازه‌های کتاب بهمن و اسفند 1400
تازه‌های کتاب دی 1400
تازه‌های کتاب پاییز 1400
آثار و تالیفات اعضای هیات‌علمی:
آثار و کتب تالیفی اعضاء هیات‌علمی دانشکده 1402
آثار و کتب تالیفی 1401
آثار استادان دانشکده سال 1400
آثار استادان دانشکده تا سال 1399
دانلودها:
آیین‌نامه و خط‌مشی کتابخانه
برنامه کتابخانه
سفارش کتاب
فرم‌ها
اطلاعات تماس:
29905919
biolib@sbu.ac.ir
ساعت کار: 15-8
مسول کتابخانه: خانم نسرین یوسفی