محمدرضا شکری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/09/02

محمدرضا شکری

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. جداسازی ترکیبات ترپنویید از مرجان نرم در جزیره لارک
  مرضیه جلائی 1400
 2. فون باکتریایی در آبسنگ های مرجانی و ستون آب در منطقه بین و پایین جزر و مدی جزیره قشم در خلیج فارس
  سلمان احراری 1399
 3. اثرات تزریق هیپوکامپی مونته لوکاست و هورمونهای استروییدی روی حافظه و یادگیری در موشهای صحرایی
  سیما ربیع نژادگنجی 1399
 4. شناسایی اسفنج های دریایی برخی از مناطق خلیج فارس
  آیه سادات نیا 1398
 5. بررسی تاثیرات گردشگران غواص بر روی آبسنگ های مرجانی قشم و ارائه راهکارهای مدیریتی براساس ظرفیت برد گردشگری
  مشهود پارسا 1398
 6. ساختار جمعیتی و رژیم غذایی گونه های غالب گاوماهیان خزر در سواحل غربی استان مازندران
  معصومه شفیعی سیارستاقی 1397
 7. بررسی اثرات زیست محیطی پساب مزارع پرورش میگو بر کفزیان آبزی و کیفیت آب و رسوب در تالاب گمیشان
  فاطمه اسمعیل پور 1396
 8. بررسی تراکم، تنوع ژنتیکی و فیلوژنی جلبک همزیست با مرجان سخت گونه Acropora downingi در شمال خایج فارس و دریای عمان
  مهشید اولادی کلاریجانی 1395
 9. شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت سوزن ماهی خزر Syngnathus abaster با استفاده از ژنوم هسته ای
  مریم نوروزی بخش 1395
 10. بررسی تاثیر درختان مانگرو در کاهش آلاینده جیوه در رسوبات ، شکم پای کفزیان (Cerithidea cingulata) و ماهی گلخورک (Periophthalmus waltoni) در خوریات ماهشهر
  مریم دهقانیان 1394
 11. بررسی تغییرات مورفومتریک و ساختار ژنتیکی مرجان سخت گونه Acropora downingi در شمال خلیج فارس
  سودابه روزبهانی 1394
 12. بررسی روزنه داران کفزی به عنوان شاخص کیفیت آب در آبسنگ های مرجانی در منطقه خلیج نای بند و هنگام
  محدثه پارسائیان 1394
 13. بررسی تاثیر آلودگی های پتروشیمی بندر امام بر تنوع زیستی ،فراوانی و عادات غذایی ماهیان گل خورک
  زهرا حیدری بنی 1393
 14. بررسی تاثیر آلودگی های پتروشیمی بندر امام بر برخی از خصوصیات زیستی و ریخت شناسی ماهی گل خورکPeriophtalmus wattoni
  حدیث برزی 1393
 15. قابلیت استفاده ازبارناکل های سخت پوست به عنوان شاخص زیستی آلاینده های فاضلاب شهری در خلیج فارس
  زهرا بادبردست 1393
 16. بررسی تغییرات مورفومتریک و ساختار ژنتیکی مرجان سخت گونه lamarck 1816) Cyphastrea microphthalma ) در شمال خلیج فارس
  مریم مهربد 1392
 17. بررسی تغییرات مورفومتریک و ساختار ژنتیکی مرجان سخت گونه Dana, 1846) Porites compressa )در شمال خلیج فارس
  صفورا بهزادی 1392
 18. بررسی تنوع ژنتیکی جلبک های همزیست (زوگزانتله) با مرجانهای سخت گونه ی cyphastrea microphthlama و Porites compressa در شمال خلیج فارس
  طوبی وارسته 1392
 19. بررسی خصوصیات مورفومریستیک وتنوع ژنتیکی جمعیت سوزن ماهی(Sygnathus abaster ) در حوضه جنوبی دریای خزر
  مریم انامی 1392
 20. فاکتورهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه گلخورک های خوربوشهر
  احمدرضا کهن 1392
 21. خصوصیات مورفومرستیک و ساختار جمعیتی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatu )در حوضه جنوبی دریای خزر
  ائل شن ناصری 1391
 22. مطالعه الگوی پراکنش مکانی و شیوع بیماریهای آب سنگهای مرجانی در جزایر هنگام و لارک
  آرش شیروانی 1391
 23. بررسی موجودات حفار آب سنگهای مرجانی غالب مناطق بین و زیر جزر و مدی جزیره هنگام
  پرستو قنبری بیرگانی 1391
 24. تعیین کلادهای زوگزانتلای همزیست با شقایق های دریایی غالب در مناطق بین جزر و مدی و زیر جزر و مدی جزایر قشم و هنگام
  ساناز مقدم 1390
 25. ارزیابی اثرات روش صید پره بر ماکروبنتوزها و برخی از خصوصیات بستر استان گیلان
  هانیه نعمتی ماسوله 1390
 26. مقایسه جوامع بی مهرگان بسترهای سنگی طبیعی و مصنوعی با تاکید بر ارزش حفاظتی آنها در سواحل استان مازندران
  فاطمه پورجمعه 1390
 27. مطالعه اثر فاضلاب های مجتمع های پتروشیمی بر روی موجودات حفار آبسنگ های مرجانی د ر منظقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
  کوشا داب 1390
 28. ارزیابی ریسک اکولوژیکی ناشی از استرسهای وارده بر اکوسیستمهای منطقه عسلویه و نای بند
  مرضیه رزاقی 1390
 29. ارزیابی اثرات بازدیدکنندگان بر تنوع گونه ای و فراوانی ماکروبنتوزهای گیاهی و جانوری برخی از پهنه های صخره ای جزیره قشم
  فاطمه آقاجان پور قاسم آباد 1389